صفحه دسته بندی

جنین در اوایل رشد خود دارای دمی کوتاه است و همچنین هیچ شباهتی به انسان ندارد طی یک ماه پس از بارورشدن تخمک ، خصوصیات ظاهری تمام اعضاء مختلف بدن جنین شروع به تکوین می‌کنند و در ۲ تا ۳ ماه بعدی ، بخش عمده جزئیات اعضاء گوناگون پایه‌ریزی شده‌اند . پس از ماه ۳، اعضای جنین از نظر ظاهری شبیه اندام‌های نوزادی می‌شوند. البته باید دانست که همچنان بخش زیادی از تکامل سلولی هر عضو باقی مانده است و جهت تکمیل ان به ۵ ماه باقی‌مانده از یک دوره بارداری کامل نیاز است . حتی در زمان تولد نیز ساختمان‌های خاصی، به خصوص دستگاه عصبی ، کلیه‌ها و کبد ، به‌طور کامل تکامل نیافته‌اند . اما ناگفته نماند که جنین توسط هوای موجود در خون موجود در بند ناف تنفس می کند .

متاسفانه هیچ موردی یافت نشد