نارسایی تخمدان

شهریور ۱۹, ۱۳۹۶
نارسایی تخمدان

نارسایی تخمدان چیست؟

نارسایی تخمدان که با نام POF هم می شناسند، در واقع از بین رفتن فعالیت نرمال تخمدان قبل از ۴۰ سالگی می باشد.
آذر ۲۹, ۱۳۹۵
نارسایی تخمدان طبق گفته متخصص زنان در شیراز چیست

نارسایی تخمدان به چه دلیل می باشد؟

نارسایی تخمدان چیست؟