ایا برای تخمک اهدایی دوخواهر می توانند به هم اهدا کنند؟

Campirates Com
دی ۶, ۱۴۰۰
New Ideas In to Counting Games For Toddlers Nothing You’ve Seen Prior Revealed
دی ۱۸, ۱۴۰۰

ایا برای تخمک اهدایی دوخواهر می توانند به هم اهدا کنند؟

ایا برای تخمک اهدایی دوخواهر می توانند به هم اهدا کنند؟

ایا برای تخمک اهدایی دوخواهر می توانند به هم اهدا کنند؟

برای کسانی که با ناباروری دست و پنجه نرم می کنند روش رایجی به شمار می رود.

به دلایل بسیاری، چه یک اختلال هورمونی باشد یا موارد دیگر، بافت اهداکننده ممکن است بهترین یا تنها گزینه باشد.

اهدای تخمک یا اسپرم را تولید مثل مشارکتی یا تولید مثل شخص ثالث نیز می‌گویند. اهداکنندگان معمولا افراد ناشناس یا نامرتبط هستند. اما اگر اهداکننده خواهر یا برادر یا پسر عمو باشد، به این فرآیند اهدای گامت خانوادگی می گویند.

مزایای این رویکرد اغلب مورد بحث است.

و از طرفی، مزایای زیادی وجود دارد :

۱. اگر به فکر داشتن یک خواهر و برادر افتادید.

از آنجایی که تخمک و اسپرم اهداکننده شامل مجموعه‌ای از ژن‌ها از مخزن ژنی آن‌هاست. نه خود آنها، بلکه مجموعه گامت‌های یک برادر یا خواهر کامل دارای مجموعه‌ای از ژن‌ها با گامت‌های خواهر و برادرشان (تخمک یا اسپرم) هستند. زیرا آنها والدین یکسانی دارند.

بنابراین، اگر خواهرتان اهداکننده شما باشد، مثل این است که او به سیستم تناسلی شما ژن‌هایی را از اجداد شما تزریق می‌کند.

۲. اگر به فکر بزرگ تر کردن خانواده تان هستید.

اگر یک خانم هستید و دختر عموی اول شما اهداکننده شما باشد، یکی از والدین او با یکی از والدین شما مخزن ژن مشترک دارد، بنابراین ۵۰ درصد از مواد ژنتیکی در هر یک از تخمک های او از همان مخزن ژنی خواهد بود. به این صورت که مواد ژنتیکی در تخمک های شما هم هست.(این امر در مورد اهداکنندگان اسپرم پسر عموی اول صدق می کند.)

ایا برای تخمک اهدایی دوخواهر می توانند به هم اهدا کنند؟

۳. اگر می خواهید پول پس انداز کنید.

یک مزیت بزرگ برای بسیاری این است که استفاده از یکی از اعضای خانواده معمولا هزینه کمتری دارد.

زیرا اهدا اغلب نوع دوستانه است و اهداکننده انتظاری ندارد یا نمی‌خواهد جبران شود. حتی اگر پس از بازیابی به اهداکننده هدیه داده شود. باز هم هزینه کمتری نسبت به پرداخت یک آژانس اهداکننده دارد.

۴. اگر می خواهید در زمان خود صرفه جویی کنید.

اهدا از طرف خانواده معمولا سریع‌تر است زیرا فرآیند جستجوی اهداکننده غیرمرتبط که دارای مخزن ژنی مشابه با گیرنده است می‌تواند زمان بر باشد.

۵. دوباره به فکر افتادن توسعه آن را مشگل می کند.

اگر اهداکننده فامیلی هنوز بچه دار نشده باشد و بعدا متوجه شود که مشکلات باروری خودش پیدا کرده، ممکن است بخاطر فرزتددار شدن دیگری ناراحت باشد. و خود را به خاطر اهدا و عامل باروری سرزنش کند.

اگر به اهدای خانواده فکر می کنید، اهدا کننده خود را تشویق کنید تا با پزشک خود صحبت کند و خود را متقاعد کند که این روند قبل از اهدا به آنها آسیبی نمی رساند.