تخمک اهدایی با IVF چیست؟

تخمک های اهدایی
نکات جالبی که درباره تخمک های اهدایی شاید ندانید!
آذر ۲۸, ۱۴۰۰
ایا برای تخمک اهدایی دوخواهر می توانند به هم اهدا کنند؟
ایا برای تخمک اهدایی دوخواهر می توانند به هم اهدا کنند؟
دی ۱۲, ۱۴۰۰

تخمک اهدایی با IVF چیست؟

تخمک اهدایی با IVF

تخمک اهدایی با IVF

تخمک اهدایی با IVF ؟

تخمک اهدایی با IVF یک گزینه درمان باروری برای کسانیست که به هر دلیلی تخمک هایشان بارور نیستند.

به خصوص زمان استفاده از تخمک اهدایی غربال‌شده، میزان موفقیت برای تخمک اهدایی با IVF بالاست. بالاتر از میزان موفقیت IVF برای زوج‌هایی که از اهداکننده استفاده نمی‌کنند.

در حالی که تخمک اهدایی با IVF به این معناست که مادر از نظر ژنتیکی با فرزندش مرتبط نخواهد بود، اما پدر خواهد بود. مگر اینکه از اهداکننده اسپرم نیز استفاده شود. این باعث می شود ایده ای جذاب تر از IVF اهدا کننده جنین باشد. با اهداکننده جنین، هیچ یک از والدین مورد نظر از نظر ژنتیکی با کودک مرتبط نیستند.

چه زمانی به تخمک اهدایی با IVF نیاز است؟

در درمان متداول IVF، یک خانم از داروهای باروری برای تحریک تولید تخمک در تخمدان‌های خود استفاده می‌کند.

هنگامی که تخمک ها به بلوغ می رسند، از طریق یک سوزن هدایت شونده با سونوگرافی بازیابی می شوند.

تخمک‌های بازیابی شده در پتری دیش حاوی سلول‌های اسپرم قرار می‌گیرند و امیدواریم تعدادی از تخمک‌ها بارور شوند. سپس جنین های حاصل می توانند به رحم مادر منتقل شوند، یا به رحم حامل حاملگی منتقل شوند، یا برای سیکل بعدی منجمد شوند.

تخمک اهدایی با IVF

چه زمانی توصیه به استفاده از این روش می شود؟

مواردی وجود دارد که در آنها ممکن است تخمک اهدایی با IVF مورد نیاز یا توصیه شود.

  • ناباروری مرتبط با سن (اغلب برای زنان ۴۰ ساله یا بالاتر)
  • خطر بیماری ژنتیکی در طرف همسر زن
  • ذخایر کم تخمدان (که با سطوح بسیار بالای FSH یا تعداد فولیکول های آنترال کم مشخص می شود)
  • نارسایی اولیه تخمدان (همچنین به عنوان نارسایی زودرس تخمدان شناخته می شود)
  • درمان پس از سرطان (اگر تخمدان ها یا تخمک ها آسیب دیده یا برداشته شده باشند)
  • لغو مکرر درمان IVF به دلیل پاسخ ضعیف یا کم تخمدان
  • شکست مکرر IVF به شکل غیرقابل انتظار
  • زنی که به دلیل ناهنجاری مادرزادی بدون تخمدان متولد شده باشد.