شهریور ۲۰, ۱۳۹۵
کیست پیلونیدال,کیست مویی

کیست مویی چیست ؟

کیست پیلونیدال یا کیست مویی از سن ۲۴-۱۵ سالگی رخ داده و بعد از سن۴۰سالگی غیر شایع است . این بیماری در مردان شایعتر است و گاهی بدون علامت و […]