تسکین دردهای قاعدگی با راه حل های طبیعی

فروردین ۲۷, ۱۳۹۶
کنترل بارداری برای دیسمنوره

بهترین روش کنترل بارداری برای دیسمنوره چیست؟

بهترین متخصص زنان در شیراز توصیه ای که به خانم ها دارد، اینکه کنترل هورمون بارداری برای استفاده آسان و موثر است.