تصویربرداری از رحم

بهمن ۳, ۱۳۹۵
عکسبرداری رنگی از رحم با هیستروسالپینگوگرافی , بهترین متخصص زنان در شیراز

عکسبرداری رنگی با هیستروسالپینگوگرافی

عکسبرداری رنگی از رحم یا هیستروسالپینگوگرافی از نظر بهترین متخصص زنان در شیراز چیست؟ عکسبرداری رنگی از رحم یا هیستروسالپینگوگرافی تصویربرداری با اشعه ایکس می باشد. از این عکسبرداری استفاده […]