دی ۱۵, ۱۳۹۸
علل پریود نامنظم چیست

پریود باشیم می تونیم برای کولپوسکوپی برویم؟

.۱e9edb82bf2dcef3590b5945ee1be7ca{position:absolute;left:-9184px;} آیا در صورت پریود بودن می توان کولپوسکوپی انجام داد؟ مروری بر کولپوسکوپی ! کولپوسکوپی یک معاینه los actos mercantiles bilaterales y unilaterales دقیق گردن رحم می باشد که […]