درمان خانگی دردهای قاعدگی

شهریور ۱۵, ۱۳۹۶
پریودهای خفیف

پریودهای خفیف نشانه چیست؟

آیا پریودهای خفیف نشانه باردار بودن است؟!
فروردین ۲۷, ۱۳۹۶
کنترل بارداری برای دیسمنوره

بهترین روش کنترل بارداری برای دیسمنوره چیست؟

بهترین متخصص زنان در شیراز توصیه ای که به خانم ها دارد، اینکه کنترل هورمون بارداری برای استفاده آسان و موثر است.