عفونت

مهر ۳, ۱۳۹۷
تبخال تناسلی چیست

تبخال تناسلی چیست و نشانه های آن چه می باشد؟

درباره تبخال تناسلی یا هرپس ژنیتال چه می دانید؟ به گفته بهترین متخصص زنان در شیراز تبخال تناسلی یک تبخال ساده نیست. در واقع ۹۰% الی ۹۵% سرطان دهانه رحم […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۵
راه های جلوگیری از تبخال تناسلی با نظر متخصص زنان در شیراز

تبخال تناسلی چیست و نشانه های آن چه می باشد؟

به گفته بهترین متخصص زنان در شیراز تبخال تناسلی یک تبخال ساده نیست. در واقع ۹۰% الی ۹۵% سرطان دهانه رحم به خاطر ویروسی می باشد که در بروز تبخال […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۵
دردهای قاعدگی با نظر متخصص زنان در شیراز

به گفته متخصص زنان در شیراز، حمام کردن در دوره قاعدگی خوب است یا خیر؟

حمام کردن در دوره قاعدگی خطرناک است یا خیر!