واژینال

آبان ۲۹, ۱۳۹۵
نظر متخصص زنان در شیراز درباره افتادگی مثانه چیست

برای درمان افتادگی مثانه چکار باید کرد؟

افتادگی مثانه چیست؟ چند نوع می باشد؟ علائم آن چیست؟
آبان ۱۲, ۱۳۹۵
دردهای قاعدگی با نظر متخصص زنان در شیراز

به گفته متخصص زنان در شیراز، حمام کردن در دوره قاعدگی خوب است یا خیر؟

حمام کردن در دوره قاعدگی خطرناک است یا خیر!