ورزش کگل

آذر ۱, ۱۳۹۵
تمرینات کگل برای جلوگیری از افتادگی مثانه به گفته جراح و متخصص زنان در شیراز

تمریناتی که برای افتادگی مثانه معجزه می کند!

درمان غیر جراحی افتادگی مثانه اولین راهی که به گفته جراح و متخصص زنان در شیراز پیشنهاد می کنیم، درمان غیر جراحی است.