پریودهای سنگین

بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
تاثیر تیروئید روی قاعدگی زنان

آیا تیروئید روی قاعدگی تاثیر دارد؟

بیماری تیروئید تیروئید شما هورمون های تیروئید را تولید می کند. در واقع این غده می تواند فعالیت های بدن را کنترل کند، مثل اینکه چقدر سریع کالری می سوزانید. […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۵
عادات ماهیانه

بی نظمی عادت ماهانه

گاهی سوالاتی در مورد عادت ماهیانه برای خانم ها پیش می آید، مثل چرا خونریزیام اینقدر سنگین است؟ چرا پریودم عقب افتاده است؟ چرا این ماه دو بار پریود شدم؟ […]