روش الکتروسرجیکال چیست؟

کیست تخمدان | سرطان رحم | برداشتن رحم
راه های پیشگیری از سرطان رحم چیست؟
اسفند ۲۵, ۱۳۹۸
جراحی های زیبایی زنان
با پاپ اسمیر میشه سرطان رحم رو تشخیص داد؟
فروردین ۱۰, ۱۳۹۹

روش الکتروسرجیکال چیست؟

سفت کردن واژن با لیزر

سفت کردن واژن با لیزر

الکتروسرجیکال

روش حلقوی الکتروسرجیکال، روی ضایعات داخل رحمی دهانه رحم در جهت بررسی عملکرد جنسی زنان

معرفی الکتروسرجیکال :

اطلاعات بسیار محدودی در رابطه با تاثیر روش الکتروسرجیکال حلقوی روی عملکرد جنسی زنان می باشد، در زنانی که نئوپلازی داخل رحمی دارند.

هدف :

بررسی عملکرد جنسی در زنانی که تحت درمان لوپ یا برداشتن توده های داخل رحمی می باشند، از یک پرسشنامه معتبر استفاده شده است.

معیارهای نتیجه گیری :

این پرسشنامه روی ۶ بعد از بحث جنسی خانم ها صورت گرفته، میل جنسی، برانگیختگی، روانکاری، ارگاسم، رضایت جنسی و درد.

متدها و روش ها :

در این مطالعه زنانی که به لحاظ جنسی فعال می باشند، تحت درمان LEEP برای نئوپلازی داخل رحمی دهانه رحم قرار گرفته اند.

از همه خانم ها یک نسخه از پرسشنامه FSFI کامل تهیه شده، در زمان LEEP و پس از ۶ ماه بررسی شد.

سرانجام این نتایج پیش از LEEP و بعد از LEEP در هر بیمار، مقایسه شدند.

روش های جوانسازی واژن | الکتروسرجیکال

نتایج :

در کل ۶۷ زنی که به لحاظ جنسی فعال بودند، تحت درمان LEEP توده های داخل رحمی قرار گرفتند.

۹ تا ازاین بیماران تنها پرسشنامه مرتبط با عملکرد جنسی را قبل از LEEP  کامل کردند.

بنابراین، شامل تجزیه تحلیل نهایی نشدند. در مطالعه ای که مورد بررسی قرار گرفته، عملکرد جنسی بدون تغییر را بعد از LEEP نشان دادند.

تنها متغیر “میل” یا desire  به طور قابل توجهی بدتر شده بود.

جمع بندی نهایی :

LEEP برای درمان توده های داخل رحمی می باشد، که روی مسائل جنسی زنان تاثیری نداشته، در حالی که با عملکرد جنسی زنان قبل از جراحی مقایسه شده.

در مطالعات ما، همه عملکردهای جنسی FSFI مورد بررسی بودند، اما میل یا تمایل پس از LEEP تغییر چشمگیری نداشت.