جراحی تخمدان

خرداد ۲۵, ۱۳۹۹

بیوپسی در کولپوسکوپی اولیه نیازه؟

اهمیت نمونه گیری کولپوسکوپی در تشخیص اولیه سرطان واژینال Posthysterectomy هدف از این مطالعه چیست؟ هدف از این مطالعه بررسی مقدار سیتولوژی، وضعیت های ریسک یا پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۵
چسبندگی رحم به چه صورت درمان می شود؟

برداشتن تخمدان به چه دلیلی است؟

برداشتن تخمدان راهی برای جلوگیری از سرطان تخمدان و سرطان سینه!