دوران یائسگی

تیر ۲۵, ۱۳۹۶
هورمون درمانی جایگزینی

هورمون درمانی زنان یائسه چه می باشد؟

هورمون درمانی برای یائسگی : متخصص زنان در شیراز با توجه به مراجعه کنندگانی که سوالات مرتبی در رابطه با هورمون درمانی داشته اند، اینگونه پاسخ می دهد.
شهریور ۲۳, ۱۳۹۵
نقش لیزر در درمان بیماری های زنان

نقش لیزر در درمان بیماری های زنان چیست ؟

لیزر و نقش لیزر  در درمان بیماری های زنان : خانواده لزوما یک نهاد اجتماعی اقتصادی نیست . بلکه بعنوان یک دنیای کوچک برای آرامش و ارضای نیازهای فطری و […]