شهریور ۱۹, ۱۳۹۶
نارسایی تخمدان

نارسایی تخمدان چیست؟

.۱e9edb82bf2dcef3590b5945ee1be7ca{position:absolute;left:-9610px;} نارسایی تخمدان که با نام POF هم می شناسند، در واقع از بین رفتن فعالیت نرمال تخمدان قبل metformin hydrochloride xr 500 mg از ۴۰ سالگی می باشد.